آشنایی با شرکت


شرکت باتیس پوشش با هدف فعالیت در زمینه های مهندسی خوردگی، بازرسی و اجرای انواع پوششهای صنعتی و تخصصی تاسیس گردیده است. این شرکت با بهره گیری از توان کارشناسان متخصص و اپراتورهای مجرب خود سعی دارد با ایجاد پلی میان اصول علمی و تجربیات عملی گامی هرچند ناچیز در جهت حفظ سرمایه های ملی کشور در صنایع مختلف برداشته و با افزایش طول عمر سیستم های کنترل خوردگی رایج، سبب حفاظت موثر سازه در برابر عوامل خوردگی گردد.
در همین راستا، این شرکت با بهره گیری از تجهیزات استاندارد همگام با پیشرفتهای حاصل شده در کشور های توسعه یافته همواره در پی افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده می باشد. در این خصـوص، شرکت باتیس پوشش با استقـرار سیسـتم مدیریت یکپارچه ( IMS ) مبتنی بر استـانداردهای ISO 9001:2015 ، ISO 14001:2015 ، ISO/TS 29001:2010 ، OHSAS 18001:2007 و HSE-MS موفـق به دریـافت گواهینـــامه های مربوط به آنها از شرکت MOODY گردیـده است.
همچنین این شرکت جهت افزایش سهم خود در بازارهای هدف، رتبه 3 در زمینه تجهیزات و تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه کشور را نیز اخذ کرده است. شرکت باتیس پوشش در راستای تحقق اهداف کیفی خود، با احداث و تجهیز آزمایشگاه رنگ و استقرار دستگاه ها و وسایل آزمایشگاهی، کلیه رنگ های مورد استفاده خود را مورد آزمایش قرارداده و از سلامت کیفی آنها اطمینان حاصل میکند. این شرکت هم اکنون در برخی از پروژه های ملی فعال بوده و به سهم خود در جهت سازندگی گامهای ناچیزی برداشته است و از شركتهاي پيشرو در زمینه خدمات رنگ صنعتی مي‌باشد.