خط مشی شرکت

راهبرد اصلی شرکت باتیس پوشش عبارتند از:


1- بهبود رضایت مندی مشتری

2- افزایش ظرفیت اجرائی

3- افزایش دانش فنی پرسنل در زمینه های تخصصی

4- افزایش کیفیت محصول نهایی

5- حفظ و توسعه سهم بازار