آموزشی:


شرکت باتیس پوشش در جهت ارتقاء دانش فنی مهندسین، تکنسین ها و اپراتورهای فعال در واحدهای تولیدی و صنعتی، در سطوح مختلف اقدام به برگزاری دوره های آموزشی بصورت تخصصی می نماید.
این دوره ها توسط اساتید مجرب، با سابقه و دارای گواهینامه های بازرسی بین المللی برگزار می گردد.