زمینه های فعالیت


- ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه انواع پوشش های صنعتی

- انجام امور بازرسی در خصوص آماده سازی سطح و اجرای پوشش های صنعتی

- آماده سازی و رنگ آمیزی انواع رنگ های تخصصی مطابق با استانداردهای بین المللی

- اجرای انواع پوشش و رنگ های ضد حریق

- اجرای انواع پوشش های کف

- اجرای انواع عایق های حرارتی

- انجام فرایند کاشی کاری ضداسید

- برگزاری دوره های آموزشی و بازرسی زیر نظر اساتید مجرب و دارای گواهینامه