بازرسی:


با انجام صحیح بازرسی به کمک دستگاه ها و دانش فنی، می توان نسبت به کیفیت پوشش اجرا شده روی سطح، اطمینان کامل کسب نمود و از سلامت پوشش اعمال شده، طول عمر و دوام آن خاطری آسوده داشت. از این رو، دپارتمان مهندسی و بازرسی شرکت باتیس پوشش با کادری مجرب و متخصص، به ارائه خدمات بازرسی بصورت مقیم در هنگام عملیات اجرایی و یا بصورت دوره ای اقدام می نماید.