استاندارد آماده سازی سطح


-SSPC-SP1تميز كاري با استفاده از حلال: اين روش جهت تميز كاري مواد حل شونده نظير روغن وگريس بوده واغلب پيش از انجام Blast Cleaning انجام مي شود وبه تنهايي بكار برده نمي شود چرا كه قادر به از بين بردن زنگ زدگي هاي روي سطح فولاد نمي باشد . البته اين روش در مورد قطعاتي كه آلوده به چربي ومواد روانكار باشد قبل از عمليات Blast Cleaning لازم مي باشد معمولاًپس از شستشو با حلال سطح يك مرحله نيز با آب شسته شود.

-SSPC-SP2تميز كاري با ابزار دستي: اين روش در بين تمامي روشهاي آماده سازي سطح كند ترين وبي كيفيت ترين روش مي باشد اما ساده وسريع بوده ونياز به سرمايه گذاري ندارد ابزارهايي كه بدين منظور استفاده مي شوند عبارتند از برس سيمي چكش و غيره .اين روش در مواردي كه انجام سند بلاست ممكن نباشد وجهت زدودن جرقه هاي جوشكاري بسيار موثرمي باشد.قبل و بعد از انجام عمليات سطحي جهت دسترسي به SSPC-SP-2 سطح مي بايست عاري از آلودگي هاي مربوطه به SSPC-SP-۱ نظير چربي ها باشد.

-SSPC-SP3تميز كاري با ابزار مكانيكي قوي: اين روش نسبت به روش دستي سريع تر وموثر تر مي باشد . اما گاهي اوقات سطح بدست آمده از پروفيل مناسبي برخوردار نبوده واز چسبندگي خوبي نيز برخوردار نمي باشد ابزارهائي نظير Wire brush در اين روش بكار برده مي شوند قبل از انجام تميز كاري با ابزار مكانيكي لازم است كه كليه آلودگي هاي نظير چربي ، مواد روانكار نمك ها وغيره از روي سطح زدوده شوند.

-SSPC-SP5درجه تمیزی درخشان یا سفید فلزی: در پاکسازی پاششی درخشان یا سفید فلزی، در سطح بدون بزرگ نمایی هیچ اثری از آلاینده ها روی سطح نیست و برق فلزی زیرآیند به صورت درخشان دیده می شود.

-SSPC-SP6درجه تمیزی خوب: وقتی سطح آماده شده با درجه تمیزی خوب بدون بزرگ نمایی دیده شود، گریس، روغن و غبار روی آن به چشم نمی خورد و بسیاری از رسوبلات نورد و زنگ باقی مانده روی سطح چسبنده اند. حدود سی و سه درصد از سطح تمیز شده، در نتیجه باقی ماندن زنگ، لکه های رسوب نورد، رنگ قبلی و ...، رنگ تیره و تاریک تر دارد و بیش تر مواقع درون منافذ عمیق پاک نشده اند.

-SSPC-SP7درجه تمیزی سبک: وقتی سطح آماده شده با درجه تمیزی سبک بدون بزرگ نمایی دیده شود، باید عاری از روغن، گریس، مواد خارجی غبار، رسوب نوردو زنگ غیرچسبنده و یا با چسبندگی کم باشد. آلاینده های باقی مانده چسبندگی متوسط دارند.

-SSPC-SP10درجه تمیزی بسیار خوب: وقتی به سطح آماده شده تا درجه تمیزی بدون بزرگ نمایی نگاه شود، هیچ گونه آثار روغن، گریس، غبار، رسوب، زنگ و مواد خارجی در آن دیده نمی شود و فقط آلودگی هایی اندک درون منافذ عمیق و شکاف ها به چشم می خورند. مقدار آلودگی در سطح حدود 5 درصد است.

-SSPC-SP11تمیز کاری با ابزار مکانیکی تا سطح فلز:این استاندارد برای سطوح فلزی زخمت، منظور جایی که سطح فلز خالص مورد نیاز است اما بلاستینگ سایشی در آن امکان پذیر نیست، مناسب می باشد.

-SSPC-SP12آماده سازی سطح و تمیزکاری فلزات با واترحت قبل از پوشش دادن: این استاندارد در درجه اول برای کاربردهایی که در آن بستر فولاد؛ کربن می باشد، مناسب است. در هر صورت جت های آب را می توان بر روی زیره های غیرآهنی مانند برنز، آلومینیوم و دیگر فلزات مانند فولاد ضدزنگ استفاده کرد.

-SSPC-SP13آماده سازی سطح بتن: سطح قابل قبول باید فارغ از هرگونه آلایندگی، آلودگی و ... باشد و یک پوشش یکنواخت مناسب برای استفاده از پوشش محافظ یا سیستم های پوشش دهنده ارائه دهد.