پروژه های فولادی


شرح کار- نام پروژه کارفرما
فولاد دانیلی سازه های فلزی شهریار
سالن تولید- شرکت بافتسان سازه های فلزی شهریار
فولاد کاوه سازه های فلزی شهریار
فولاد میانه سازه های فلزی شهریار
فولاد سیرجان سازه های فلزی شهریار
فولاد مس سرچشمه سازه های فلزی شهریار
پل طبیعت گروه تخصصی شهیدرجایی(خاتم الانبیا)
پروژه B5 کاروانسرای سنگی گروه تخصصی شهیدرجایی(خاتم الانبیا)
پل صدر گروه تخصصی شهیدرجایی(خاتم الانبیا)
صالح آباد گروه تخصصی شهیدرجایی(خاتم الانبیا)
پل ثامن گروه تخصصی شهیدرجایی(خاتم الانبیا)
چرمشهر گروه تخصصی شهیدرجایی(خاتم الانبیا)
کانال تهویه هوا گروه تخصصی شهیدرجایی(خاتم الانبیا)
پل B3 گروه تخصصی شهیدرجایی(خاتم الانبیا)
پل لویزان گروه تخصصی شهیدرجایی(خاتم الانبیا)
دوگاز گروه تخصصی شهیدرجایی(خاتم الانبیا)
شهید باقری گروه تخصصی شهیدرجایی(خاتم الانبیا)
پل جناح گروه تخصصی شهیدرجایی(خاتم الانبیا)
تلو گروه تخصصی شهیدرجایی(خاتم الانبیا)
ثامن B2 گروه تخصصی شهیدرجایی(خاتم الانبیا)
پل ثامن B4 گروه تخصصی شهیدرجایی(خاتم الانبیا)