پروژه های ساختمانی


شرح کار- نام پروژه کارفرما
مجتمع مسکونی ایرانیان – شرکت بنیان توسعه و عمران هادی سازه های فلزی شهریار
مجتمع تجاری، مسکونی سارینا- شرکت انبوه سازان سارینا کیشسازه های فلزی شهریار
مجتمع حصارک کرج- شرکت ساختمانی کوا سازه های فلزی شهریار
هتل لوتوس- پروژه شخصی سازه های فلزی شهریار
ساختمان اداری فراب – شرکت فراب سازه های فلزی شهریار
مجتمع تجاری مهر و ماه- شرکت مهرو ماه کویر قم سازه های فلزی شهریار
مجتمع تجاری شهریاران- شرکت شایگان سازه های فلزی شهریار
مجتمع مسکونی future – پروژه شخصی سازه های فلزی شهریار
مجتمع مسکونی نور آسمان – پروژه شخصی سازه های فلزی شهریار
پروژه مجتمع ساختمان اداری مخابرات سازه های فلزی شهریار
پروژه مسکونی ثامن سازه عرش سازه های فلزی شهریار
پروژه مجتمع تجاری رویان سازه های فلزی شهریار
محبان الزهرا گروه تخصصی شهید رجایی(قرارگاه خاتم الانبیا)
بهشت زهرا گروه تخصصی شهید رجایی(قرارگاه خاتم الانبیا)
دیوان عدالت اداری گروه تخصصی شهید رجایی(قرارگاه خاتم الانبیا)
دانشکده هوافضا گروه تخصصی شهید رجایی(قرارگاه خاتم الانبیا)
مسجد صاحب الزمان شرکت فن آوری نوین نیرو